Forlaget Mylunds formål er at gøre Laurs Nielsens værker tilgængelige for alle og derved udbrede kendskabet til hans tanker.
Om Laurs Nielsen
Laurs Nielsen blev født i Ebdrup, Djursland, i 1867 som søn af den lokale smed og døde i Sejlflod i 1949 efter et langt, omskifteligt og indholdsrigt liv. Hans livssyn og dermed hans bøger bygger på hans egne oplevelser, observationer og erfaringer. Han skrev om, hvad livet havde lært ham.
Følgen var et radikalt opgør med de kristne trosdogmer og bibeltolkninger.  Således står hans bøger for denne udgiver som den komplementære halvdel til den evolutionslære Charles Darwin påbegyndte i Arternes Oprindelse med kortlægningen af det fysiske livs evolution. Tilsvarende kortlægger Laurs Nielsen tanke- og følelseslivets og dermed åndslivets udvikling, individuelt i det enkelte menneske og universelt gennem tiden.
Mange har fundet Laurs Nielsens bøger svære at læse. De har på en vis måde ret. Han måtte i nogen grad finde et nyt sprog til at videregive en ny forståelse, tilsvarende fik nogle kendte ord et nyt indhold. Men samtidig er hans bøger lette at følge, fordi hans tro hviler på et naturligt og logisk tankegrundlag. Tanke og tro strider ikke her mod hinanden, men udspringer af samme kilde.
 
Om værkerne
Tre af bøgerne, Den Ukendte (1. udg. 1926, 2. udg. 1932), Følelse og Tanke (1. udg. 1928), Uddrag af Livets Bog (1. udg. 1931), blev udgivet i Laurs Nielsens levetid og efterhånden udsolgt. De foreligger nu i ny revideret udgave på Forlaget Mylund.
Dertil kommer yderligere to værker ikke tidligere udgivet: Bidrag til Forståelse af Jesu Ord (1. udg. Forlaget Mylund 2014) og De Korte Skrifter (1. udg. Forlaget Mylund 2014).
Læst i rækkefølge, afspejler bøgerne Laurs Nielsens gradvist voksende forståelse af åndslivet. Selv sagde han i forordet til Bidrag til Forståelse af Jesu Ord: ”Denne bog er slutresultatet af en søgen gennem 62 år, hvortil mine tre bøger: Den Ukendte, Følelse og Tanke samt Uddrag af Livets Bog har været som en forberedelse.”
Det vil derfor lette læserens forståelse at læse bøgerne i samme rækkefølge, ikke mindst fordi der i Den Ukendte introduceres udtryk og begreber som udvikles og nuanceres i de senere værker.
 
Brug af hjemmesiden
Alle de nyudgivne værker kan frit downloades (se nedenstående licensbetingelser) eller rekvireres ved e-mail til forlaget.
 
Licens: ”Navngivelse–IkkeKommerciel-IngenBearbejdelser 2.5”
 Det er tilladt at foretage spredning af værket til offentligheden. Det er tilladt andre at downloade værket og dele det med andre, så længe der sker kreditering af ophavsmanden og der linkes tilbage til websitet http://forlaget-mylund.dk/. Det er dog ikke på nogen måde tilladt at ændre værket eller anvende det kommercielt.