Laurs Nielsen

Laurs Nielsen

Blev født i Ebdrup, Djursland, i 1867 som søn af den lokale smed og døde i Sejlflod i 1949 efter et langt, omskifteligt og indholdsrigt liv.

Hans tanker og dermed hans bøger bygger på hans egne oplevelser, observationer og erfaringer. Han skrev om, hvad livet havde lært ham.

Følgen var et radikalt opgør med al tillært bibeltolkning med afledte trosdogmer. Således står hans bøger for denne udgiver som den anden halvdel af den evolutionslære Darwin påbegyndte med kortlægningen af det fysiske livs evolution i Arternes Oprindelse. Tilsvarende kortlægger Laurs Nielsen tankelivets og dermed åndslivets udvikling, individuelt i det enkelte menneske og universelt gennem tiden.

Samtiden fandt Laurs Nielsens bøger svære at læse. Det er på en vis måde sandt. Han måtte i nogen grad finde et nyt sprog til at tale om en ny forståelse, tilsvarende fik nogle kendte ord et nyt indhold. Men samtidig er hans bøger lette at følge, fordi hans tro hviler på et naturligt og logisk tankegrundlag. Tanke og tro strider ikke her mod hinanden, men udspringer af samme kilde.